Advokatfirmaet Gry Rambusch er et advokatfirma beliggende i hjertet af København. Der er tale om et mærkesagskontor, hvor vi positionerer os som ”Barnets Advokat” i børnesager om tvangsfjernelse og almindelige anbringelsessager omfattet af Servicelovens bestemmelser, hvor vi møder i Ankestyrelsen, Børn- og Ungeudvalget, samt Byretten. Vi er specialiserede i familiesager, hvor vi møder i  Statsforvaltningen og  Byretten, i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Endvidere har vi opbygget en niche i spændingsfeltet mellem strafferetten og socialretten.

Vores kontor beskæftiger sig med forskelligartede juridiske discipliner. På vegne af borgere, herunder særligt børn, påtager vi os et fagligt og menneskeligt ansvar, og går videre end andre advokater i sagsbehandlingen. Vi påklager sager i appelsystemet og til Folketingets Ombudsmand. Vi retter henvendelse til Politikere på Christiansborg med relevante juridiske problemstillinger, og har i særlige tilfælde også medvirket til at få ændret lovgivningen (Forældreansvarsloven § 15).

Der består på vort advokatkontor et omfattende arbejde indenfor civilprocessen, strafferetten samt social- og  forvaltningsretten. Vi opfatter os som en vidensbank, der altid afsøger alle oplysninger og varetager klientens interesser ansvarsfuldt.

Close Menu